6 rad pro začínající copywritery

Práci copywritera si může v dnešní době vyzkoušet téměř kdokoli, dlouhodobě však tvoří pouze malé množství lidí. Jak se stát úspěšným copywriterem?

copywriting1. Zezačátku pište i zadarmo

Jak se říká, žádný učený z nebe nespadl. I když byly vaše slohové práce vždy výborné, před psaním pro klienty je třeba získat trochu jiné zkušenosti. Proto většina copywriterů zezačátku působí za velmi nízké ceny nebo přímo zdarma. Namísto peněz vám klienti mohou udělovat pozitivní reference. První měsíce tak budete vydělávat méně, než kdybyste doplňovali zboží v supermarketu. Prošel si tím každý z nás.

2. Vytvářejte kvalitní díla

Piště taková díla, která chcete sami číst. Buďte hrdí na to, co jste vytvořili, a snažte se to co nejvíce zdokonalovat. Ptejte se klientů, jak se jim vaše články líbí, berte si jejich připomínky k srdci. Zcela zapovězeno je kopírování z jiných webů.

3. Korigujte

Každý článek musí před zveřejněním projít korekcí. Provádějte ji sami nejlépe několik hodin či následující den poté, co dílo vytvoříte. Profesionální copywriteři kontrolují nejenom gramatiku a stylistiku, ale také větnou skladbu. Váš text se zkrátka musí dobře číst.

4. Dodržujte termíny

Správný copywriter dodržuje termín bez ohledu na okolnosti. Naplánujte si svojí práci tak, abyste vždy vše odevzdali včas a v odpovídající kvalitě.

5. Pište pro cílovou skupinu

Jinak se tvoří pro firmy, jinak pro jednolivce. Rozvíjejte postupně různé styly psaní, odhadujte cílovou skupinu, pro kterou píšete. Jako copywriteři tak získáte velkou konkurenční výhodu.

6. Buďte trpěliví

S copywritingem je ideální začínat ještě na škole. Konkurence je vysoká a než získáte dostatek stálých klientů, může to trvat dlouhou dobu. Většina mých kolegů si tak copywritingem pouze přivydělává.

Leave a Reply

Naše adresa

Napište nám