Klientovi jsme navýšili poptávky o 547 % za 5 měsíců

Jak jsme navýšili poptávky

Víte, kam přesně směřují vámi vynakládané prostředky na digitální marketing? Řada firem platí stále stejnou částku a spokojí se s reporty, které jí agentury dodají. Co když ale reálné poptávky klesají tak dlouho, až se společnost dostane do ztráty?

Přesně takovou situaci zažila firma působící v rámci Evropy. Má pobočky a specialisty v různých státech, stejně jako reklamní agentury, které se vždy starají o konkrétní trh. Přestože reporty agentur vždy vyznívaly pozitivně, reálné množství poptávek a realizovaných projektů klesalo tak dlouho, až společnost skončila 4 po sobě jdoucí kvartály ve ztrátě a vedení se rozhodlo jednat.

Jedním z prvních kroků byla kompletní revize online marketingových aktivit. Společnost pro tento účel oslovila poradenskou firmu, která následně oslovila nás. Po sérii jednání jsme se domluvili na spolupráci trvající 3 měsíce a následné revizi výsledků. Rozpočet byl značně omezený předchozími škrty, proto jsme se zavázali nezvyšovat celkové výdaje, ale namísto toho pouze přesouvat jednotlivé položky.

Vývoj poptávek za 6 měsíců před naším nástupem vypadal následovně:

Poptávky před začátkem spolupráce

1. měsíc: Důkladná analýza

Téměř celý první měsíc jsme strávili analyzováním marketingových kanálů, seznamováním se s vedením společnosti a týmy z jednotlivých zemí. Zaměstnanci marketingu ze všech zemí dostali volnou ruku k tomu nás kdykoli kontaktovat se svými požadavky či nápady na zlepšení, což se později ukázalo jako velmi dobrá strategie.

Na základě výstupů z analýzy AdWords a dalších kanálů byly pozastaveny nejméně rentabilní kampaně v několika zemích a naopak posilněny ty s vysokým potenciálem. Tím se mírně zvýšil objem poptávek a současně vytvořil prostor pro financování naší práce.

2. měsíc: UX optimalizace

Z provedených analýz vyplynulo, že webové stránky společnosti, které byly dostupné v několika jazycích, vykazují značné nedostatky. Největší problémy se objevily v technické části, SEO, lokalizaci a nastavení konverzních tras. Po prezentaci závěrů vedení společnosti jsme dostali zelenou k provedení potřebných úprav. Jako hlavní priority jsme zvolili UX optimalizaci a optimalizaci konverzních tras.

3. měsíc: Lokalizace a poptávkové formuláře

Ve třetím měsíci se práce přesunuly k revizi poptávkových formulářů. Naprostá většina z nich fungovala správně, avšak trpěla špatnou lokalizací. Společně s marketingovými specialisty v jednotlivých státech bylo dosaženo nápravy. Obdobným způsobem se vyřešily další problémy, na které zaměstnanci upozornili.

Po třech měsících naší práce vypadal graf poptávek následovně:

Poptávky po 3 měsících spolupráce Radeksikyr.cz

Za 3 měsíce spolupráce jsme dosáhli růstu poptávek o 414 % oproti průměru za 6 měsíců před naším nástupem, aniž by společnost musela navyšovat výdaje do marketingu. Růst byl tak vysoký, že společnost musela začít plánovat organizační změny ve vybraných zemích, aby bylo možné poptávky vyřizovat. Vzájemná spolupráce byla prodloužena a rozšířena o další oblasti.

4. a 5. měsíc: Specializace na klíčové trhy

Na základě výsledků se naše práce více soustředila na klíčové trhy, na nichž jsme absolvovali jednání s agenturami, začali školit kmenové zaměstnance společnosti a rozvíjet SEO. Zjistili jsme, že některé agentury účelně sestavovaly své výkazy tak, aby vzniklá čísla působila pozitivně, i když přínos pro společnost byl minimální. Jiné agentury naopak navrhovaly výbornou strategii, ale management jim neposkytl dostatečný prostor k realizaci. Po posvěcení vedením společnosti jsme tak v rámci agentur provedli změny.

Měsíční objem poptávek během 4. a  5. měsíce opět vzrostl, přestože šlo již o mírnější vzestup. Celkově jsme za 5 měsíců spolupráce dosáhli růstu o 547 %. Kooperace samozřejmě pokračuje i nadále a je tak vysoce pravděpodobné, že během následujících měsíců dosáhneme ještě lepších výsledků.

Poptávky po 5 měsících spolupráce Radeksikyr.cz

Shrnutí

Za prvních 5 měsíců spolupráce společnost dosáhla velmi výrazného růstu poptávek, na který byl samozřejmě navázán růst prodejů a celkové zlepšení finančního stavu. Takového výsledku jsme dosáhli, aniž by bylo potřeba navyšovat objem prostředků do marketingu. Veškeré potřebné finance jsme získali přesunem v rámci stávajících aktivit.

K dosažení výsledků velmi pomohla otevřenost vedení a iniciativa zaměstnanců, kteří sami upozornili na podstatnou část problémů.

Chcete i vy získat více zákazníků? Napište nám

Leave a Reply

Naše adresa

Napište nám