Jak používat tučný text pro čtenáře a SEO

Zvýrazňování textu pomocí stylu tučně je na internetu poměrně rozšířené. Copywriteři se však liší v míře, jakou toto zvýrazňování používají. Zatímco jeden copywriter jej používá sporadicky, výstupy jiného obsahují téměř více tučného textu, než toho standardního. V tomto článku shrnu důvody a strategie pro tučný text.

Copywriteři musí myslet :)

Copywriteři mohou argumentovat desítkami důvodů pro zvýraznění či nezvýraznění určité části prezentace. Skutečností zůstává, že reálný přínos pro zákazníka mají pouze tři. Zkušený copywriter je vzájemně propojuje.

1. Stylizace

Text na webu musí mít určitou strukturu. Měl by se v prvé řadě dobře číst a být přehledný. K tomu slouží primárně styl nadpisů h1 až h6, nicméně v určitých situacích je vhodné využít i tučný text. Zvláště pokud se propojuje s klíčovými slovy. Klasickým příkladem je tučný text před odrážkami. Stačí porovnat dvě následující varianty.

Copywriter musí umět:

  • pracovat s textem
  • ovládat alespoň základy SEO optimalizace
  • mít přehled o trendech v copywritingu

Copywriter musí umět:

  • pracovat s textem
  • ovládat alespoň základy SEO optimalizace
  • mít přehled o trendech v copywritingu

První varianta s tučným textem působí na příjemce mnohem přirozeněji, než varianta se stylizovaným nadpisem. Jednoduše řečeno, vypadá to lépe a čtenář z toho má lepší pocit.

2. Důležité termíny

V každém textu existují části, které jsou důležitější, než jiné. Nebo alespoň takové části, na které by se měla soustředit pozornost čtenáře. Tučnému textu přiřazuje čtenář větší pozornost, což musí každý copywriter vědět. A pokud to ví, pak s tím může efektivně pracovat.

U klasických článků na webových magazínech je ideální například zvýrazňovat ty věty, které dávají čtenáři i při letmém přečtení povědomí o obsahu článku. Zkušení copywriteři si takto dokonce někdy záměrně vytváří sekundární význam. Takže i když čtenář postupuje pouze po zvýrazněných částech, dozví se tak zajímavou část sdělení, že se vrátí k přečtení celého článku.

U marketingových textů se pochopitelně zvýrazňují ty části, které jsou pro zadavatele výhodné. Nicméně zde je největší rozdíl mezi zkušenými a méně zkušenými copywritery. Méně zkušení copywriteři mají tendenci v některých částech zvýrazňovat téměř každé druhé slovo, takže pak text vypadá nepřirozeně.

Následující ukázka pochází z webových stránek nejmenované české společnosti. Je to ukázka toho, jak by to rozhodně vypadat nemělo.

Ukázka nadměrného zvýraznění

3. SEO

Třetím argumentem pro copywritera a zvýrazňování je SEO. Vyhledávače dávají zvýrazněným částem vyšší prioritu, takže pokud copywriter zvýrazní slova či části v úzké návaznosti na výstupy analýzy klíčových slov, pomůže to stránkám v hodnocení. V SEO se zároveň uvádí i procentuální vyjádření poměru zvýrazněných částí vůči nezvýrazněným, které by mělo být něco málo přes 5 %. Vždy je však mnohem více důležitý charakter a srozumitelnost samotného textu.

Závěr

Zvýrazňování důležitých částí webu rozhodně má smysl a správný copywriter by jej měl provádět. Ovšem vždy je třeba nad jednotlivými částmi detailněji přemýšlet a propojovat je. Zkušení copywriteři se znalostí SEO sami tvoří texty tak, aby zvýraznění mělo více účelů najednou. Jedině tak se dosáhne pozitivního účinku pro SEO, čtenáře i potenciální zákazníky. Copywriteři to vědí.

Leave a Reply

Naše adresa

Napište nám