Jak zahájit prodej na eBay

eBay je hned po Amazonu druhým marketplace, kterému by měl zájemce o expanzi věnovat pozornost. V UK si drží co do celkového objemu online prodejů třetí příčku hned po Amazonu a Tesco. V roce 2015 zde vykázal čistý zisk ve výši 1,4 miliard dolarů, v Německu pak 1,3 miliardy dolarů. I vy se můžete stát součástí tohoto trhu. Přinášíme podrobný návod pro registraci a užitečné informace, které vám usnadní obchodování.

Jak zahájit prodej na eBay

Registrace na eBay je jednou z nejlepších věcí, kterou můžete při plánu na expanzi učinit. Výhody jsme již shrnuli v článku 7 důvodů, proč expandovat skrze Amazon a eBay.  V tomto návodu budeme vycházet z anglické verze ebay.co.uk. K registraci se z hlavní stránky dostanete prostřednictvím odkazu „register“ v hlavičce a následným klikem na Register for a business account.

ebay_reg

Zobrazí se formulář k vyplnění, který je společný pro všechny obchodníky vyjma dealerů automobilů. Pokud jste již četli článek o registraci na Amazonu, tak vás většina otázek nepřekvapí. eBay po vás navíc vyžaduje uvést údaj o typu vašeho podnikání. Většina s.r.o. bude buď výrobce (Manufacturer), maloobchodník (Retailer), popřípadě velkoobchodník (Wholesaler or Distributor). Pokud kombinujete více typů, uveďte ten, od kterého očekáváte nejvíce prodejů, nebo zvolte Other, tedy ostatní.

U položky „Business entity type“ eBay připravil více možností než Amazon. České s.r.o. opět odpovídá „Limited Company“. „PLC“ je pak označení pro českou v.o.s.

Ostatní položky jsou podobné jako u Amazonu, Company registration number je IČO, VAT odpovídá DIČ. Ukázka možného vyplnění může vypadat takto:

ebay_reg2Po zadání všech údajů a jejich potvrzení v dolní části stránky se dostanete na další obrazovku, na níž si volíte eBay jméno a heslo. Ideální je takové jméno, které říká něco o vašem podnikání. V našem případě jsme zvolili great_toys_4U.

ebay_reg3

Na další stránce již vyberete formu placení poplatků za zveřejnění zboží a provizí. Nejlepší variantou je účet u PayPal či zadání údajů o kreditní nebo debetní kartě. Následně je registrace dokončena.

Bezprostředně po skončení máte možnost začít prodávat nebo upravit údaje o svém podnikání kliknutím na „Please review your business seller information“. Doporučujeme vyplnit zejména „Business returns policy“, tedy Pravidla pro vrácení zboží, a dále „Terms and conditions“, Obchodní podmínky. Tyto údaje se budou zobrazovat v každém vašem prodeji a bez jejich vyplnění není možné na eBay obchodovat. Pro vystavení produktu je rovněž třeba šablona.

Listing na eBay

Vystavování položek, tedy listing, probíhá na eBay za poplatek. Každá položka se vždy vystavuje na omezenou dobu, po jejímž skončení je třeba vystavení obnovit. Toto je oproti Amazonu zásadní rozdíl. Máte sice možnost označit volbu pro neomezený listing, avšak poté je třeba počítat s automatickým strháváním plateb bez ohledu na to, zda položky reálně prodáte.

V případech, kdy chcete prodávat vyšší objem zboží, se vám vyplatí zvolit některou z nabídky eBay Stores. V jejím rámci můžete za měsíční poplatek vystavovat určitý počet předmětů bezplatně a další za zvýhodněných podmínek. Vybírat můžete z více variant eBay Stores, jejich podmínky se liší s ohledem na zemi, v níž chcete prodávat.

Ve Velké Británii vypadá nabídka takto:

britanie

V Německu následovně:

nemecko

Součástí obou nabídek jsou i další výhody a podmínky pro prodejce, které se trh od trhu liší.

Je zřejmé, že listing na eBay zásadně ovlivňuje země, ve které máte v úmyslu působit. Právě z tohoto důvodu většina expandujících firem dává přednost hromadnému vystavování na Amazonu, u něhož jsou podmínky všude stejné, zatímco eBay používají pouze pro vybrané trhy.

Listing limits

Novým prodejcům eBay ve snaze garantovat kvalitu služeb omezuje počty vystavených předmětů, výši obratu či působení v některých kategoriích. Uplatňuje především 3 druhy limitů – Account limits, Category limits a Item limits, nicméně můžete se setkat i s dalšími omezeními.

Account limits

Tento limit se vztahuje na každý účet, jeho výše je závislá na stupni ověření a historii prodejů. Neověřený účet, který zároveň není propojený s PayPal může například měsíčně vystavit maximálně 10 položek v celkové hodnotě 650 GBP. Po úspěšném prodeji se limit sníží o počet a hodnotu prodaného zboží. Vaši aktuální výši limitů lze ověřit v záložce „My eBay“ vpravo nahoře a následně „Selling“.

ebay_limits1

Limity lze navýšit několika způsoby. Základem je propojení s PayPal, ověření vašich údajů a následné kontaktování podpory eBay. Obdobně můžete požádat o navýšení, pokud již dosáhnete stropu stávajícího limitu, nebo se vám může navýšit automaticky na základě výsledků za uplynulé období.

Account limits mají u eBay více funkcí a mohou se měnit v průběhu vašeho působení. Pro hladké obchodování tak bude čas od času potřeba jejich telefonické obhajování, na jehož základě vám podpora dokáže limit operativně navýšit.

Category limits

Tyto limity omezují možnost prodeje většího množství položek v určitých kategoriích. Týkají se uživatelů registrovaných méně 90 dní, těch, kteří v dané kategorii předtím nepůsobili, nebo v ní více než rok neprodali předmět. Převážně jde o kategorie související s mobilními telefony, fotoaparáty, počítači a další elektronikou, oblečením, šperky, zdravím či videohrami.

Item limits

Další omezení se týkají sortimentu, u kterého by mohlo docházet k prodeji zakázaného zboží, jako jsou padělky či pirátské kopie. Se získáváním pozitivních hodnocení se může okruh zakázaného zboží omezit.

Výplata tržeb z eBay

eBay funguje v procesu prodeje jako zprostředkovatel. Veškeré tržby jdou přímo na váš PayPal účet, aniž by je marketplace zadržoval podobně, jako tomu činí Amazon. Spárování s PayPal není podmínkou, kupujícím můžete ručně vystavovat faktury. Nicméně jej velmi doporučujeme. S PayPal účtem můžete snadno přijímat z eBay platby, odvádět marketplace provize a své výdělky si nechat zaslat přímo na účet v České republice bez dalších podmínek či nákladů. S jediným PayPal účtem synchronizovaným s eBay můžete přijímat platby od zákazníků po celém světě.

Prodeje na eBay profesionálně

Prodej na eBay se zvláště díky limitům může zdát na první pohled komplikovaný. Růst zde trvá delší dobu, neboť je třeba postupně navyšovat objemy prodejů. Na své maximum se pak dostanete za 6-9 měsíců, od té chvíle budete moci listovat neomezeně.

Článek byl vytvořen pro Expando.cz

Leave a Reply

Naše adresa

Napište nám