Klíčová slova a jejich využití při optimalizaci

Klíčová slova hrají důležitou roli při propagaci na internetu. Jejich zakomponování do stránek přináší zlepšení pozice ve vyhledávání a snížení ceny reklamy AdWords či Sklik. Většina úspěšných webových projektů se tak bez klíčových slov neobejde.

SEO optimalizace marketing

Co jsou klíčová slova

Klíčová slova jsou takové pojmy, které vystihují určitý projekt, v našem případě webové stránky. Slovo „pojmy“ volím zcela záměrně, neboť klíčová slova nejsou pouze samostatná slova. Klíčovým slovem může být například spojení „blog o copywritingu“, kterým by se daly vystihnout tyto stránky.

Klíčová slova tedy určitým způsobem charakterizují vaše webové stránky nebo jejich část.

Proč jsou klíčová slova důležitá

Klíčová slova jsou základním stavebním prvkem propagace na internetu. Na základě jejich volby a zakomponování do textu v různých částech webu se odvíjí umístění vašich webových stránek ve výsledcích vyhledávání a cena reklamy AdWords a Sklik. Web se správně vytvořenými a zakomponovanými klíčovými slovy se zobrazuje na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání a spatří jej tak více návštěvníků. Zároveň si vyhledávače v případě propagace účtují nižší částky.

Podstatou vyhledávačů jsou vzorce, algoritmy. Ty obsahují několik položek, přičemž nejdůležitější jsou tři části – jedna postavená na snadné indexaci webu, druhá na jeho obsahu a třetí na oblíbenosti webu ve formě zpětných odkazů. Celým procesem se pak zabývá SEO optimalizace. Analýza klíčových slov je úvodní části obsahové části, tedy té druhé.

Pro lepší názornost jsem vytvořil základní schéma SEO. Na začátku jsou vstupy – programátora, copywritera či čtenáře. SEO specialista všechny tyto vstupy ověřuje a upravuje tak, aby červené výstupy byly co nejvíce nakloněny vyhledávačům a čtenářům zároveň. Od toho se odvíjí hodnota SEO a následně pozice ve vyhledávání a cena reklamy.

 

SEO optimalizace po jednotlivých částech

Jak se pracuje s klíčovými slovy

Pracuje se na několik úrovních. Tou základní je zakomponování klíčových slov do textu. Jednoduše řečeno, vyhledavače preferují, pokud je na vašich stránkách klíčové slovo v určitém poměru. Základní pravidlo zní, že čím více textu, tím lépe pro vyhledávače. A druhé zní, že četnost klíčového slova by měla být přibližně 4-8 %, někdy se uvádí okolo 5 %. Text musí být vždy originální, zkopírovaný materiál vyhledávače ignorují. Proto má většina úspěšných projektů své copywritery, kteří pro ně pravidelně píší.

Klíčová slova je nadále třeba naformátovat, či chcete-li zvýraznit. Ideální je, pokud se vyskytují v rámci hlavních a vedlejších nadpisů a dále v tučném textu. Pamatujte však, že navzdory tomuto zakomponování se text musí dobře číst, protože optimalizované stránky sice přitáhnou hodně čtenářů, ale při nečitelném obsahu většina z nich ihned odejde.

Poslední částí, kam se klíčová slova vkládají, jsou tagy. Jinak řečeno texty, které běžný uživatel vidí pouze omezeně, ale jsou velmi důležité pro vyhledávače. Existují tří kategorie – název, popis a klíčová slova. Všechny mají opět svá vnitřní pravidla pro tvorbu.

Jak klíčová slova ovlivňují cenu reklamy

Pokud máte zkušenosti s AdWords či SKlik, víte, že vás každý proklik stojí trochu jinou částku. Určuje ji dotaz, na který se reklama zobrazila, relevance daného dotazu k vašim webovým stránkám a také konkurence od jiných webů. Máte-li nastavený peněžní limit pro každý proklik, což vám vřele doporučuji, můžete si v záložce s klíčovými slovy zobrazit dotazy, které se vám kvůli vysoké ceně nezobrazují. To je dáno právě tím, že vaše stránky nejsou vzhledem k dotazu dostatečně relevantní.

Vyhledávače dostávají zaplaceno výhradně za provedené prokliky. Takže je v jejich zájmu propagovat takové stránky, u nichž je předpoklad, že na ně uživatel skutečně klikne. Proto má vzhledem k dotazu méně optimalizovaný web dražší reklamu, než ten více optimalizovaný.

SEO marketing

Analýza klíčových slov

Jak už jsem zmínil výše, váš web může charakterizovat mnoho klíčových slov. Nicméně pouze některé z nich budou mít pro vás skutečný přínos. Klíčová slova se totiž liší svojí hledaností a relevancí. Proto by analýza klíčových slov měla být tím prvním, čím by se mělo při tvorbě textu, SEO popisů či reklam AdWords začít.

Uvedu příklad. Tato stránka by se dala popsat klíčovým slovem „blog o copywritingu“, jak už víme. Jenže stejně tak by se dala popsat jako „web o tvorbě textů“, „blog o marketingu“ atd. Analýza klíčových slov pomůže určit, které z těchto spojení, pokud vůbec nějaké, je ideální zakomponovat do textu či reklam.

Analýza probíhá v několika krocích. Základní je vědět, jaká klíčová slova se k současnému či budoucímu webu vážou. Ta se poté prověří pomocí Google Trends, statistiky vyhledávanosti Seznam.cz a dále rozšíří pomocí Google Keywords Planner Tool a analýzy konkurence. Hledá se tak dlouho, dokud se nenalezne dostatečný počet relevantních klíčových slov s odpovídající vyhledávaností.

Jedna nebo více analýz?

Rozhodně neplatí rovnice, že jeden web rovná se jedna analýza. Zvláště u rozsáhlých webů je potřeba provést tolik analýz, kolik částí web má, či kolik typů produktů nabízí. Pokud se vytvoří několik specializovaných analýz, bude výsledný dopad na SEO a AdWords mnohem přesnější a tím se web více zviditelní.

Naopak u malých webů o několika stranách většinou stačí analýza jedna, neboť pojme celý obsah stránek.

Závěrem

Problematika klíčových slov a SEO je poměrně komplexní a obsahuje mnoho provázaných pravidel. Pokud jí chcete porozumět více do hloubky či provést optimalizaci webu, neváhejte mne kontaktovat.

Leave a Reply

Naše adresa

Napište nám