Nejčastější chyby v produktovém marketingu

Marketing jakožto sada nástrojů k podpoře prodeje má svá pravidla a standardy. Větší společnosti pracují s propracovaným marketingovým mixem, který se skládá z oslovování zákazníků, budování důvěry a vztahů v několika krocích. Ty menší se musí spoléhat na podstatně méně nákladnou strategii.

Chyby v marketingu

Každý i sebemenší výdělečný projekt má svoji marketingovou strategii. Může být opravdu různorodá v závislosti na cílové skupině a prezentaci značky. Společným znakem je především princip AIDA, který se uplatňuje i v copywritingu.

AIDA je zkratka slov attention, interest, desire, action a v podstatě značí, jaký postup by měla mít marketingová strategie pro získání zákazníka. Nejdříve musí upoutat pozornost, vzbudit zájem, následně touhu a nakonec dovést člověka k akci, tedy ke koupi. Někdy se na závěr přidává písmeno S jako satisfaction. Pokud je zákazník s Vaším produktem spokojený, předá o něm informace dál.

Copywriter má mnoho možností, jak do textu zakomponovat koncept AIDA. Záleží to nejenom na cílové skupině, ale také na rozpočtu objednavatele. Bohužel ne vždy to vyjde podle představy. Představíme si základní chyby v jednotlivých částech marketingu.

1) Chyby v Attention

Mezi ty nejčastější patří přílišné soustředění právě na tuto část marketingu. Je to poměrně časté u společností bez ohledu na jejich rozpočet. Některé firmy doslova utopily miliony v marketingu, takže o nich sice bylo slyšet, ale lidé o jejich výrobky a služby neměli zájem. Jedním z velmi zářných příkladů je nezvládnutá propagace českých ryb.

V oblasti online copywritingu je tou stejnou chybou přílišné soustředění se na SEO optimalizaci. Nesprávně vytvořené SEO texty samy o sobě přitáhnou velké množství návštěvníků, ale minimum zákazníků. Naštěstí se však již většina copywriterů poučila.

Druhou častou chybou je pozdní reakce na trend. Je běžné, že se v marketingové komunikaci čas od času objeví novinka, která přitáhne mnoho pozornosti. Nedávno to například byl trend založený na použití slov „zvláštní, podivný, zajímavý“, v tuto dobu jsou to kruhy v obrázcích a sdělení jen poloviny informace s popiskem „neuvěříte, co následovalo“.

Tyto trendy jsou natolik agresivní, že sice rychle vzbudí pozornost, ale v řádu několika týdnů až měsíců začnou lidi obtěžovat. Ti tak v lepším případě začnou reklamy ignorovat, v tom horším na ně záměrně klikají a vyčerpávají rozpočet. Někteří zadavatelé jsou však novým trendem natolik ovlivněni, že na něm vystaví celou kampaň, která tak velmi brzy přestane fungovat.

2) Chyby v Interest

Interest spočívá ve vyvolání zájmu o daný produkt. Zde se může vyskytnout mnoho chyb, především, pokud je nezvládnutý copywriting. Méně zkušení copywriteři mají tendenci produkty nadměrně vychvalovat, čímž nejenom že nebudí ve čtenáři zájem, ale naopak v něm vyvolávají pochyby.

Chyb v Interest může být skutečně mnoho, nicméně na internetu jde až na výjimky téměř vždy o nezvládnutou grafiku, texty, nebo programování webu.

Specifikem je pak nízká relevance Attention a Interest, tedy když návštěvníka nalákáte na stránky, ale poté mu nabídnete něco jiného. Čtenář Váš web poté velmi rychle opustí.

Chyby v marketingu

3) Chyby v Desire

Pro vytvoření touhy je potřeba znát svého zákazníka a jeho potřeby. Určité skupiny návštěvníků pozitivně reagují na určitý typ propagace. Častou chybou pak nesprávné cílení. Občas se také lze setkat s tvorbou umělého problému, což bylo dříve typické pro teleshopping. Na internetu to však působí neseriózně.

Cílem kvalitního copywritera je těmto chybám se vyvarovat, a pokud již na webu jsou, pak je eliminovat.

4) Chyby v Action

V Action platí poměrně jednoduché pravidlo, s jehož zaváděním je však v praxi někdy potíž. Čím snadněji bude moci zákazník Váš produkt získat, tím s větší pravděpodobností jej skutečně objedná. Proto musí být proces nákupu co nejjednodušší a optimalizovaný.

Největšími chybami tak jsou zdlouhavá a zbytečná registrace nebo zbytečné překážky při nákupu. Setkal jsem se dokonce s e-shopem, u něhož bylo potřeba pro dokončení objednávky provést 8 kroků. Jiný e-shop měl pro jistotu u všeho zboží dostupnost na dotaz, zřejmě aby to zákazníci neměli tak snadné.

Chyby jsou všude

Mít skutečně optimalizovanou marketingovou strategii je u většiny e-shopů prakticky nemožné. Ani ty největší se občas nevyhnou nějaké té chybce, která je stojí nemalé peníze. Nicméně pokud svoji propagaci svěříte do rukou odborníka, poznáte výsledky velmi brzy.

Rád Vám pomohu s marketingovou strategií, SEO optimalizací či copywritingem, aby Váš web dosáhl vyšších výdělků. Máte-li zájem, neváhejte mne kontaktovat.

Leave a Reply

Naše adresa

Napište nám